Singer: Zafar Iqrar
Album: Taqdeer
Year: 2012

Tracks:

1. Attan-Da NangarHar Khkuli Me Na Ozi Da Yaada / Nangarhar Ta Zama. ~ Lyricist/Poet: Amjad Shehzad
2. Rubai-Skama Skama / Za La Khu Gwaray Zwan Yama. ~ Lyricist/Poet: Taskeen Manrewal
3. Sa Da Nadanai Meena Me Kari Da. ~ Lyricist/Poet: Fazal Subhan Abid
4. Sandarezi-Da Zra Da Tala Rata Yaad She. ~ Lyricist/Poet: Israr Atal
5. Tapay-Ya Mu Ledalay Sara Na We
6. Taqdeer Badlegi Pa Tadbeer Warla Sa Haal Pakar De. ~ Lyricist/Poet: Behroz Khan Buneri
7. Da Shpe Ba De Da Zra Dasi Naray Naray Khogegi /Yo Zal Ba Dasi Kegi. ~ Lyricist/Poet: Amin Tanha
8. Za Da Khaist Lewany / Za Da Ulfat Lewany. ~ Lyricist/Poet: Laiq Zada Laiq
9. Ta Pa Ma Mayan Ye Kho Zama Pa Shani Na / Za Pa Ta Mayan Yama Kho Sta Pa Shani Na. ~ Lyricist/Poet: Iqbal Shakir